Odborný profil

Kvalifikace

 • Absolvování jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně (1998)
 • Atestace z klinické psychologie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MZ ČR, Praha (2003)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinická psychologie, vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR (2005)
 • Udělení funkční specializace v systematické psychoterapii pro oblast zdravotnictví, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha (2008)

Další odborné vzdělání

 • Certifikovaný základní a supervizorský kurz v Rorschachově metodě, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (2003)
 • Kompletní plně dokončený výcvik v psychoanalytické psychoterapii, Institut aplikované psychoanalýzy, Praha (2001-2008)
 • Kandidát psychoanalýzy s ukončenou sebezkušenostní a teoretickou částí výcviku a pokračující supervizí (Psychoanalytický institut při České psychoanalytické společnosti / International Psychoanalytical Association - IPA)

Praxe

 • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice (2001-2009)
 • Psychoanalytická klinika Opočno (2007-2010)
 • Privátní psychologická a psychoterapeutická praxe v Praze (od 2006)

Členství v odborných společnostech

 • Asociace klinických psychologů ČR
 • Institut aplikované psychoanalýzy, Praha
 • Českomoravská psychologická společnost
 • Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody

Odborné aktivity

 • Vedení výcvikových skupin v psychoanalytické psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy (2008-2012)
 • Lektor cyklu přednášek "Základy psychoanalýzy" pro frekventanty výcviku v psychoanalytické psychoterapii (Institut aplikované psychoanalýzy)
 • Lektor certifikovaného Základního a supervizorského kurzu v Rorschachově metodě (Institut klinické psychologie)