Ordinace klinické psychologie a psychoterapie funguje jako nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje psychoterapii a diagnostiku pro jedince, kteří trpí psychickými poruchami, emočními potížemi a vztahovými problémy.

Mgr. Martina Telerovská působí jako klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně. Nabízí individuální a skupinovou psychoterapii, individuální, rodinné a párové psychologické konzultace a terapii dětí. Zaměřuje se převážně na psychoterapii neurotických, psychosomatických a osobnostních potíží. Věnuje se psychodiagnostice osobnosti. Funguje jako výcviková psychoterapeutka a lektorka v Institutu aplikované psychoanalýzy a v Institutu klinické psychologie.

Jsme smluvním zařízením těchto zdravotních pojišťoven: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Zaměstnanecká  pojiťovna Škoda (209).

 

 

Nehledejme stále jen to, co utiší naše trápení, ale hledejme to, co naše trápení bude léčit.
A. Barlett Giamatti

Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět,
a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš.
Sigmund Freud